Home > Genera > hybrid > Brassocattleya hybrid > Brassocattleya Cindosa > Ancestors


Brassocattleya Cindosa U.G.Black 1961 - registered (RHS)
Brassavola nodosa × Cattleya cinnabarinaAncestors (total 2) % Img
Brassavola nodosa (L.) Lindl. 50% 28
Cattleya cinnabarina (Bateman ex Lindl.) Van den Berg 50% 13