Home > Genera > hybrid > Brassocattleya hybrid > Brassocattleya Katherine H. Chatham > Ancestors


Brassocattleya Katherine H. Chatham Flickinger 1960 - registered (RHS)
Brassavola nodosa × Cattleya labiataAncestors (total 2) % Img
Brassavola nodosa (L.) Lindl. 50% 28
Cattleya labiata Lindl. 50% 78