Home > Genera > hybrid > Brassocattleya hybrid > Brassocattleya Joan > Ancestors


Brassocattleya Joan Hanbury 1909 - registered (RHS)
Brassavola perrinii × Cattleya warscewicziiAncestors (total 2) % Img
Brassavola perrinii Lindl. 50% 25
Cattleya warscewiczii Rchb.f. 50% 49