Home > species > Pleurothallis Species

Pleurothallis dorotheae Luer 1980 (Kew)


  Filter by variety, form, clonal name, or synonym
2491
Pleurothallis dorotheae
Kevin Holcomb
3585
Pleurothallis dorotheae
Kevin Holcomb
70219
Pleurothallis dorotheae
Kevin Holcomb
2490
Pleurothallis dorotheae
Kevin Holcomb
11489
Pleurothallis dorotheae aff.
Devins Gewächshaus
2394
Pleurothallis dorotheae
Jon Werner
3577
Pleurothallis dorotheae
Kevin Holcomb
70220
Pleurothallis dorotheae
Kevin Holcomb
34400
Pleurothallis dorotheae
Kevin Holcomb
62099
Pleurothallis dorotheae
Piotr Kazimierz Dobrzyński
34403
Pleurothallis dorotheae
Kevin Holcomb
60153
Pleurothallis dorotheae yellow form
Kevin Holcomb
3576
Pleurothallis dorotheae
Kevin Holcomb
2413
Pleurothallis dorotheae
Kevin Holcomb
10737
Acronia dorotheae
Wiel Driessen