Home > species > Pleurothallis Species

Pleurothallis alvaroi Luer & R.Escobar 1981 (Kew)


  Filter by variety, form, clonal name, or synonym
16905
Pleurothallis alvaroi
Dann Dunst
46479
Pleurothallis alvaroi
Eugenio Restrepo
46478
Pleurothallis alvaroi
Eugenio Restrepo
59083
Pleurothallis alvaroi
Pablo Herrera
69944
Pleurothallis alvaroi
Fifth Lens Photos
69772
Pleurothallis alvaroi
Fifth Lens Photos
18218
Acronia alvaroi red form
Mario Miguel Velásquez
69945
Pleurothallis alvaroi
Fifth Lens Photos
61782
Pleurothallis alvaroi
Kevin Holcomb
57116
Pleurothallis alvaroi
INC Honor
18217
Acronia alvaroi red form
Mario Miguel Velásquez
22682
Pleurothallis alvaroi
Gilberto Merino