Home > species > Phalaenopsis Species

Phalaenopsis bellina (Rchb.f.) Christenson 1995 (Kew)


Filter by variety, form, clonal name, or synonym
41375
Phalaenopsis bellina
Worranittha Koenig
123162
Phalaenopsis bellina 'Miki'
Elvira Dupcheva
186910
Phalaenopsis bellina var. semi-alba
Chew Siong Bong
15758
Phalaenopsis bellina 'var green'
Réza Wibawa
44775
Phalaenopsis bellina
Giorgio Armano
46734
Phalaenopsis bellina
Desmond Yeeta‎
3127
Phalaenopsis bellina
Teo Keng Seng
903
Phalaenopsis bellina alba form
Gregor Kleefeld
182230
Phalaenopsis bellina
Anas Sarully
180105
Phalaenopsis bellina
Chew Siong Bong
44769
Phalaenopsis bellina
Giorgio Armano
5777
Phalaenopsis bellina 'Green Kiss'
Thomas Lewis
1123
Phalaenopsis bellina
Gregor Kleefeld
46072
Phalaenopsis bellina 'Curvy'
Thomas Lewis
122816
Phalaenopsis bellina
Victor M. Resto Garcia

Progeny


Direct Descendants (141)
Phalaenopsis Amabell Phalaenopsis bellina × Phalaenopsis amabilis
Phalaenopsis Aphrodite's Bell Phalaenopsis bellina × Phalaenopsis aphrodite
Phalaenopsis Bedford Bellissimo Phalaenopsis Penang Girl × Phalaenopsis bellina
Phalaenopsis Bella Donna Phalaenopsis bellina × Phalaenopsis Easter Lily
Phalaenopsis Bella Sofia Phalaenopsis bellina × Phalaenopsis fimbriata
Phalaenopsis Bellambo Red Phalaenopsis Ambo Red × Phalaenopsis bellina
Phalaenopsis bellina-finleyi Phalaenopsis bellina × Phalaenopsis finleyi
Phalaenopsis bellina-lindenii Phalaenopsis bellina × Phalaenopsis lindenii
Phalaenopsis bellina-maculata Phalaenopsis bellina × Phalaenopsis maculata
Phalaenopsis bellina-mannii Phalaenopsis bellina × Phalaenopsis mannii
Phalaenopsis bellina-stobartiana Phalaenopsis bellina × Phalaenopsis stobartiana
Phalaenopsis Betsy Festing Phalaenopsis Yungho Princess Gelb × Phalaenopsis bellina
Phalaenopsis BJ and Doc Phalaenopsis Guadalupe Pineda × Phalaenopsis bellina
Phalaenopsis Blue Ridge Summer Phalaenopsis Blue Ridge Dragon × Phalaenopsis bellina
Phalaenopsis Borneo Belle Phalaenopsis bellina × Phalaenopsis modesta
Phalaenopsis Borneo Star Phalaenopsis bellina × Phalaenopsis lueddemanniana
Phalaenopsis Brudi's Return Mem. Brudi Middeke Phalaenopsis Braquestris Melmi × Phalaenopsis bellina
Phalaenopsis C.T.L. Pengeobel Phalaenopsis I-Hsin George × Phalaenopsis bellina
Phalaenopsis Cecile Phalaenopsis bellina × Phalaenopsis inscriptiosinensis
Phalaenopsis Cesario Gene Tobia Phalaenopsis cornu-cervi × Phalaenopsis bellina
Phalaenopsis Cherry Spot Phalaenopsis bellina × Phalaenopsis pulchra
Phalaenopsis Chienlung Chia Lina Phalaenopsis Chia Lin × Phalaenopsis bellina
Phalaenopsis Chienlung Happy Girl-bellina Phalaenopsis Chienlung Happy Girl × Phalaenopsis bellina
Phalaenopsis Colleen Yu Phalaenopsis Bedford Tangerine × Phalaenopsis bellina
Phalaenopsis Conny's Jewel Phalaenopsis Spica × Phalaenopsis bellina
Phalaenopsis Corning's Bell Phalaenopsis corningiana × Phalaenopsis bellina
Phalaenopsis Corning's Violet-bellina Phalaenopsis Corning's Violet × Phalaenopsis bellina
Phalaenopsis Dunman High Phalaenopsis bellina × Phalaenopsis Coral Isles
Phalaenopsis FANGtastic Green Envy Phalaenopsis bellina × Phalaenopsis Golden Peoker
Phalaenopsis Fascilina Phalaenopsis bellina × Phalaenopsis fasciata
Phalaenopsis First Independence Day Phalaenopsis Jerri Sue King × Phalaenopsis bellina
Phalaenopsis Fuscabell Phalaenopsis bellina × Phalaenopsis fuscata
Phalaenopsis Genevieve Antono Landau Phalaenopsis bellina × Phalaenopsis Zheng Min Etching
Phalaenopsis Gigabell Phalaenopsis bellina × Phalaenopsis gigantea
Phalaenopsis Gisela Meiser Phalaenopsis Gemstone's Venus Envy × Phalaenopsis bellina
Phalaenopsis Guadalupe Pineda Phalaenopsis bellina × Phalaenopsis amboinensis
Phalaenopsis Hausermann's Borneo Fantasy Phalaenopsis Zada × Phalaenopsis bellina
Phalaenopsis Helios Floribelle Phalaenopsis floresensis × Phalaenopsis bellina
Phalaenopsis Helios Mirabelle Phalaenopsis Tying Shin Miracle × Phalaenopsis bellina
Phalaenopsis Hermann Wenge Phalaenopsis Ossirah × Phalaenopsis bellina
Phalaenopsis Ho Kok Wei Phalaenopsis Teoh Tee Teong × Phalaenopsis bellina
Phalaenopsis How Wai Ron Phalaenopsis Jessie Lee × Phalaenopsis bellina
Phalaenopsis Jia Ho Summer Love Phalaenopsis Taisuco Micky × Phalaenopsis bellina
Phalaenopsis John Tay Phalaenopsis Princess Kaiulani × Phalaenopsis bellina
Phalaenopsis Joshua Irwin Ginsberg Phalaenopsis venosa × Phalaenopsis bellina
Phalaenopsis Karin Demel Phalaenopsis David Lim × Phalaenopsis bellina
Phalaenopsis Kelly Cheng Phalaenopsis bellina × Phalaenopsis Adeline Ang
Phalaenopsis KS Gelb Lina Phalaenopsis bellina × Phalaenopsis Yungho Gelblitz
Phalaenopsis KS Mini Tris Phalaenopsis bellina × Phalaenopsis equestris
Phalaenopsis LD Bellina Eagle Phalaenopsis Mituo Kaiulani Eagle × Phalaenopsis bellina
Phalaenopsis LD Emerald Bear-bellina Phalaenopsis LD Emerald Bear × Phalaenopsis bellina
Phalaenopsis LD's Bear Queen Phalaenopsis bellina × Phalaenopsis Dragon Tree Eagle
Phalaenopsis Lim Cheen Nyon Phalaenopsis Permata Rosmah Mansor × Phalaenopsis bellina
Phalaenopsis Lin Huong Sen Phalaenopsis George Vasquez × Phalaenopsis bellina
Phalaenopsis Lioulin Dragon Girl Phalaenopsis Hawaii Dragon Girl × Phalaenopsis bellina
Phalaenopsis Lioulin Yellow Bellina Phalaenopsis Lioulin Moon × Phalaenopsis bellina
Phalaenopsis Lippold's Favorit Phalaenopsis stuartiana × Phalaenopsis bellina
Phalaenopsis Lydia Tobia Phalaenopsis Deventeriana × Phalaenopsis bellina
Phalaenopsis Lyndon Reverie Phalaenopsis Lyndon Dreamy Glory × Phalaenopsis bellina
Phalaenopsis Mahima's Sternchen Phalaenopsis Corona × Phalaenopsis bellina
Phalaenopsis mariae-bellina Phalaenopsis mariae × Phalaenopsis bellina
Phalaenopsis Martina Lippold Phalaenopsis bellina × Phalaenopsis hieroglyphica
Phalaenopsis Meidarland Bellina Age Phalaenopsis bellina × Phalaenopsis K S Happy Eagle
Phalaenopsis Meidarland Beryl Phalaenopsis Nobby's Green Eagle × Phalaenopsis bellina
Phalaenopsis Meidarland Chambe Phalaenopsis Tying Shin Champion × Phalaenopsis bellina
Phalaenopsis Meidarland Jaylina Phalaenopsis Tying Shin Blue Jay × Phalaenopsis bellina
Phalaenopsis Meidarland Viogold Bellina Phalaenopsis Sogo Viogold × Phalaenopsis bellina
Phalaenopsis Mel's Lovely Diamond Phalaenopsis Shin Yi Diamond × Phalaenopsis bellina
Phalaenopsis Mel's Lovely Rose Phalaenopsis Sogo Rose × Phalaenopsis bellina
Phalaenopsis Mel's Lovely Wife Phalaenopsis Joy Spring Canary × Phalaenopsis bellina
Phalaenopsis Memoria Betty Helling Phalaenopsis bellina × Phalaenopsis Kahurangi
Phalaenopsis Michaelas Pride Phalaenopsis Golden Pride × Phalaenopsis bellina
Phalaenopsis Millie's Misty Bell Phalaenopsis Misty Baby × Phalaenopsis bellina
Phalaenopsis Mituo Bellina Phalaenopsis Mituo Peoker × Phalaenopsis bellina
Phalaenopsis Mituo Cake Phalaenopsis Sogo Cake × Phalaenopsis bellina
Phalaenopsis Nizam BMK Phalaenopsis Jessie Ang × Phalaenopsis bellina
Phalaenopsis Opal Phalaenopsis Gigabell × Phalaenopsis bellina
Phalaenopsis Oscar's Lucifer Phalaenopsis Memoria Hans-Werner Pelz × Phalaenopsis bellina
Phalaenopsis Palacea Phalaenopsis pallens × Phalaenopsis bellina
Phalaenopsis Pancawarna Phalaenopsis Golden Sands × Phalaenopsis bellina
Phalaenopsis Penang Belle Phalaenopsis Penang Ruby × Phalaenopsis bellina
Phalaenopsis Penang Moonbright Phalaenopsis bellina × Phalaenopsis Yungho Gelb Canary
Phalaenopsis Pingtung Blackberry Phalaenopsis bellina × Phalaenopsis Sunrise Red Peoker
Phalaenopsis Polaris Phalaenopsis Tetra Bell × Phalaenopsis bellina
Phalaenopsis Purple Surprise Phalaenopsis sanderiana × Phalaenopsis bellina
Phalaenopsis Pylo's Anabell Phalaenopsis Joy Spring Tina × Phalaenopsis bellina
Phalaenopsis Pylo's Bellina Phalaenopsis bellina × Phalaenopsis Grosbeak
Phalaenopsis Pylo's Blushing Belle Phalaenopsis Inscript-micholitz × Phalaenopsis bellina
Phalaenopsis Pylo's Reichen Bell Phalaenopsis bellina × Phalaenopsis reichenbachiana
Phalaenopsis Rainbow Big Sky Phalaenopsis Rainbow Dream Jade × Phalaenopsis bellina
Phalaenopsis Rainbow Kaohsiung Blue Phalaenopsis Brother Trekkie × Phalaenopsis bellina
Phalaenopsis Rainbow Little Prince Phalaenopsis Rainbow Litlitz × Phalaenopsis bellina
Phalaenopsis Ralf's Belladonna Phalaenopsis Li Sun High × Phalaenopsis bellina
Phalaenopsis Samera Phalaenopsis bellina × Phalaenopsis violacea
Phalaenopsis Samera-bellina Phalaenopsis Samera × Phalaenopsis bellina
Phalaenopsis San Shia Rose Phalaenopsis celebensis × Phalaenopsis bellina
Phalaenopsis Sedona's Spotted Leopard Phalaenopsis Tiger Butter × Phalaenopsis bellina
Phalaenopsis Senne Bastian Phalaenopsis bastianii × Phalaenopsis bellina
Phalaenopsis SG Passion Phalaenopsis bellina × Phalaenopsis Hannover Passion
Phalaenopsis Shim Beauty Phalaenopsis Red Arthur × Phalaenopsis bellina
Phalaenopsis Sim Kheng Wah Phalaenopsis Brother Sara Gold × Phalaenopsis bellina
Phalaenopsis Sin-Yaun Golden Beauty-bellina Phalaenopsis Sin-Yaun Golden Beauty × Phalaenopsis bellina
Phalaenopsis × singuliflora Phalaenopsis bellina × Phalaenopsis sumatrana
Phalaenopsis Sogo Relex-bellina Phalaenopsis Sogo Relex × Phalaenopsis bellina
Phalaenopsis Spirit of Borneo Phalaenopsis bellina × Phalaenopsis pantherina
Phalaenopsis Su's Bellicosa Phalaenopsis speciosa × Phalaenopsis bellina
Phalaenopsis Susanne Stoschek Phalaenopsis Venosasp × Phalaenopsis bellina
Phalaenopsis Sweet Trinity Phalaenopsis Venimp × Phalaenopsis bellina
Phalaenopsis SWR GV Bell Phalaenopsis Germaine Vincent × Phalaenopsis bellina
Phalaenopsis Taisuco Belliyuki Phalaenopsis bellina × Phalaenopsis Sogo Yukidian
Phalaenopsis Tariflor Blue Ray Phalaenopsis Purple Martin × Phalaenopsis bellina
Phalaenopsis Tarlac Bellina Phalaenopsis micholitzii × Phalaenopsis bellina
Phalaenopsis Tarlac Jewel Phalaenopsis Tarlac Bellina × Phalaenopsis bellina
Phalaenopsis Tetra Bell Phalaenopsis bellina × Phalaenopsis tetraspis
Phalaenopsis Thais' Angel Phalaenopsis Valentine × Phalaenopsis bellina
Phalaenopsis Thomas R. Meier Phalaenopsis bellina × Phalaenopsis Sim Kheng Wah
Phalaenopsis Triple 8 Flame Phalaenopsis bellina × Phalaenopsis Jackie Friedman
Phalaenopsis Tutone Phalaenopsis Terri Cook × Phalaenopsis bellina
Phalaenopsis Tydares Fragrant Rose Tris Phalaenopsis Sogo Tris × Phalaenopsis bellina
Phalaenopsis Tydares Jewellina Phalaenopsis Hwafeng Redjewel × Phalaenopsis bellina
Phalaenopsis Tydares Perfume Stripes Ruby Phalaenopsis Brother Girl × Phalaenopsis bellina
Phalaenopsis Tydares Stripes Snow Beauty Phalaenopsis Taida Fortune × Phalaenopsis bellina
Phalaenopsis Tying Shin Fly Eagle-bellina Phalaenopsis Tying Shin Fly Eagle × Phalaenopsis bellina
Phalaenopsis Tying Shin Phoenix-bellina Phalaenopsis Tying Shin Phoenix × Phalaenopsis bellina
Phalaenopsis YangYang Blue Angel Phalaenopsis YangYang Blueberry × Phalaenopsis bellina
Phalaenopsis YangYang Purple Star Phalaenopsis Jennifer Palermo × Phalaenopsis bellina
Phalaenopsis Yaphon All Pass Phalaenopsis Lyndon Lyric × Phalaenopsis Bellina
Phalaenopsis Yaphon Artist Phalaenopsis Yaphon Surprise Happiness × Phalaenopsis bellina
Phalaenopsis Yaphon Blue Skype Phalaenopsis Chienlung Gold Eagle × Phalaenopsis bellina
Phalaenopsis Yaphon Corllina Phalaenopsis Valentinii × Phalaenopsis bellina
Phalaenopsis Yaphon Everblue Phalaenopsis bellina × Phalaenopsis Yaphon Evergreen
Phalaenopsis Yaphon Eyes Phalaenopsis I-Hsin Venus × Phalaenopsis bellina
Phalaenopsis Yaphon Yellow Bellina Phalaenopsis Yaphon Yellow Bomb × Phalaenopsis bellina
Phalaenopsis Yaphon Yuppie Phalaenopsis Yaphon Oh Mygod × Phalaenopsis bellina
Phalaenopsis Yin's Belliambo Phalaenopsis bellina × Phalaenopsis Yungho Gelbliambo
Phalaenopsis Yin's Bellina Ginsberg Phalaenopsis bellina × Phalaenopsis Joshua Irwin Ginsberg
Phalaenopsis Yin's Bellina Kaiulani Phalaenopsis Sogo Kaiulani × Phalaenopsis bellina
Phalaenopsis Yin's Bellina Queen Phalaenopsis bellina × Phalaenopsis Ld's Bear Queen
Phalaenopsis Zheng Min Raptor Phalaenopsis LD's Bear King × Phalaenopsis bellina
Phalaenopsis Zheng Min Triceratops Phalaenopsis Zheng Min Anaconda × Phalaenopsis bellina
Phalaenopsis Zheng Min Tyrannosaurus-bellina Phalaenopsis Zheng Min Tyrannosaurus × Phalaenopsis bellina