Home > species > Masdevallia Species

Masdevallia reichenbachiana Endrés ex Rchb.f. 1875 (Kew)


  Filter by variety, form, clonal name, or synonym
36791
Masdevallia reichenbachiana
Wiel Driessen
14641
Masdevallia reichenbachiana
Duane McDowell
36792
Masdevallia reichenbachiana
Wiel Driessen
36790
Masdevallia reichenbachiana
Wiel Driessen
23715
Masdevallia reichenbachiana
Jorge de la Cruz
208415
Masdevallia reichenbachiana
Wiel Driessen
113
Masdevallia reichenbachiana
Wiel Driessen
29945
Masdevallia reichenbachiana
Dann Dunst
23095
Masdevallia reichenbachiana
Daniel Mclaren
43901
Masdevallia reichenbachiana
Wiel DriessenDirect Descendants (5)
GrexSeed ParentPollen Parents
Masdevallia Asmodia Masdevallia chelsonii Masdevallia reichenbachiana
Masdevallia Oropel Masdevallia Copper Angel Masdevallia reichenbachiana
Masdevallia Orange Sherbet Masdevallia strobelii Masdevallia reichenbachiana
Masdevallia Oriole Masdevallia veitchiana Masdevallia reichenbachiana
Masdevallia Yellow Bird Masdevallia Xanthino-Veitchiana Masdevallia reichenbachiana