Home > Genera > Hybrid > Cattlianthe Hybrid


Cattlianthe Walter's Jewel E.Terry 2016 - registered (RHS)
Cattlianthe Gold Digger (1974) × Cattleya intermedia (1828)

  • Ctt. Gold Digger
   1974
   • Ctt. Red Gold
    1964
    • Gur. aurantiaca
    • C. Charlesworthii
     1900
   • Ctt. Warpaint
    1967
    • C. Tango
     1955
    • Gur. aurantiaca
  • C. intermedia