Home > Genera > Hybrid > Brassocattleya Hybrid


Brassocattleya Sesame Stars S.Ichijo 2013 - registered (RHS)
Brassocattleya Katherine H. Chatham × Brassavola Little Stars

  Filter by variety, form, clonal name, or synonym

Species Ancestors

50.0%
B. nodosa

25.0%
B. subulifolia

25.0%
C. labiata