Home > Genera > Hybrid > Masdevallia Hybrid


Masdevallia Enez Eusa La Canopee 2009 - registered (RHS)
Masdevallia Panama Stripes (2000) × Masdevallia Pixie Violets (1996)

  Filter by variety, form, clonal name, or synonym


7466
Masdevallia Enez Eusa
La Canopée Orchidées
7465
Masdevallia Enez Eusa
La Canopée OrchidéesSpecies Ancestors

50.0%
Masd. decumana

25.0%
Masd. coccinea

25.0%
Masd. yungasensis


Immediate Offspring (1)
GrexSeed ParentPollen Parents
Masdevallia Morito Masdevallia Mary Staal Masdevallia Enez Eusa