Home > Genera > Hybrid > Brassocattleya Hybrid


Brassocattleya DiPozzi Con Brio Fl.Edmondo Pozzi 1999 - registered (RHS)
Brassavola nodosa (1831) × Cattleya angereri (2008)

  Filter by variety, form, clonal name, or synonym


9287
Brassocattleya DiPozzi Con Brio
Hoang Tung Nguyen
24323
Brassocattleya DiPozzi Con Brio
Cua Dong
37418
Brassocattleya DiPozzi Con Brio
Phạm Thanh HảiSpecies Ancestors

50.0%
B. nodosa

50.0%
C. angereri