Home > Genera > Hybrid > Brassocattleya Hybrid


Brassocattleya DiPozzi Con Brio Fl.Edmondo Pozzi 1999 - registered (RHS)
Brassavola nodosa × Cattleya angereri

  Filter by variety, form, clonal name, or synonym


152336
Brassocattleya DiPozzi Con Brio
Phạm Thanh Hải
152335
Brassocattleya DiPozzi Con Brio
Phạm Thanh Hải
24323
Brassocattleya DiPozzi Con Brio
Cua DongSpecies Ancestors

50.0%
B. nodosa

50.0%
C. angereri