Home > Genera > Hybrid > Vanda Hybrid


Vanda Thospol T. Bhimayothin 1973 - registered (RHS)
Vanda Lenavat (1969) × Vanda Rothschildiana (1931)

Genus: Vanda
Section: Deltoglossa, Lamellaria, Longicalcarata (6.25, 62.5, 31.25%)
Epithet: Thospol