Home > Genera > Hybrid > Brassocattleya Hybrid


Brassocattleya Frank Grezaffi J.Grezaffi 1982 - registered (RHS)
Cattleya Mary Grezaffi × Brassavola nodosa