Home > Genera > Hybrid > Vandaenopsis Hybrid


Vandaenopsis First Edition Richella 1978 - registered (RHS)
Vandaenopsis Irene Dobkin (1968) × Phalaenopsis hygrochila (2015)

  Filter by variety, form, clonal name, or synonym

Species Ancestors

50.0%
Phal. hygrochila

25.0%
V. miniata

12.5%
Phal. amabilis

9.38%
Phal. amabilis subsp. amabilis

3.13%
Phal. aphrodite