Home > Genera > Hybrid > Vandaenopsis Hybrid


Vandaenopsis Pitsanuloke K.Ramasoot 1976 - registered (RHS)
Phalaenopsis hygrochila (2015) × Vanda Diane Ogawa (1964)

  Filter by variety, form, clonal name, or synonym

Species Ancestors

50.0%
Phal. hygrochila

34.38%
V. sanderiana

12.5%
V. coerulea

3.13%
V. luzonica