Home > Genera > Hybrid > Vandaenopsis Hybrid


Vandaenopsis Rumrill J.Rumrill 1975 - registered (RHS)
Phalaenopsis hygrochila (2015) × Vanda Rothschildiana (1931)

  Filter by variety, form, clonal name, or synonym

Species Ancestors

50.0%
Phal. hygrochila

25.0%
V. coerulea

25.0%
V. sanderiana